محصولات استوک 

محصولات استوک

محصولات استوک محصولاتی هستند که دارای ایرادات جزئی در ظاهر  یا بسته بندی و یا دارای نواقص جزئی در اقلام همراه محصول میباشند.محصولات این دسته همگی نو و فاقد ایرادات فنی و غیر تعمیراتی بوده و با تخفیف ویژه نسبت به قیمت اصلی محصول ارائه میشود.

2 محصول وجود دارد