لیست محصولات این تولید کننده MOSER

در صفحه
 • 5,850,000 تومان

    جنس تیغه ها استیل ضد زنگ موتور قدرتمند با 50 درصد کارایی بهتر قفل شدن اهرم تنظیم در 6 موقعیت برای اصلاحی متناسب با نیاز و سلیقه شما دارای  2 شانه با قابلیت اصلاح موها در 2 اندازه‌ی 4.5 و 9 میلی‌متر دارای سرعت موتور‏ ‏3000 دور در دقیقه محصول کشور آلمان

  5,850,000 تومان
 • 1,450,000 تومان

    جنس تیغه ها استیل ضد زنگ قفل شدن اهرم تنظیم در 5 موقعیت برای اصلاحی متناسب با نیاز و سلیقه شما اندازه اصلاح از 0.7 تا 3 میلیمتر دارای دو عدد شانه اصلاح کارکرد با برق خانگی(با سیم) محصول کشور آلمان

  1,450,000 تومان
  ناموجود
 • 490,000 تومان

    جنس تیغه ها استیل ضد زنگ موتور قدرتمند با 50 درصد کارایی بهتر قفل شدن اهرم تنظیم در 5 موقعیت برای اصلاحی متناسب با نیاز و سلیقه شما اندازه اصلاح از 0.7 تا 3 میلیمتر دارای یک عدد شانه اصلاح کارکرد با برق خانگی(با سیم) سرعت موتور‏ ‏6000 دور در دقیقه محصول کشور آلمان

  490,000 تومان
  ناموجود
 • 380,000 تومان

    جنس تیغه ها استیل ضد زنگ موتور قدرتمند با 50 درصد کارایی بهتر قفل شدن اهرم تنظیم در 5 موقعیت برای اصلاحی متناسب با نیاز و سلیقه شما اندازه اصلاح از 0.7 تا 3 میلیمتر دارای یک عدد شانه اصلاح کارکرد با برق خانگی(با سیم) سرعت موتور‏ ‏6000 دور در دقیقه محصول کشور آلمان

  380,000 تومان
  ناموجود
 • 375,000 تومان

    جنس تیغه ها استیل ضد زنگ موتور قدرتمند با 50 درصد کارایی بهتر قفل شدن اهرم تنظیم در 5 موقعیت برای اصلاحی متناسب با نیاز و سلیقه شما اندازه اصلاح از 0.7 تا 3 میلیمتر دارای دو عدد شانه اصلاح کارکرد با برق خانگی(با سیم) سرعت موتور‏ ‏6000 دور در دقیقه محصول کشور آلمان

  375,000 تومان
  ناموجود
 • 740,000 تومان

    جنس تیغه ها استیل ضد زنگ موتور قدرتمند با 50 درصد کارایی بهتر قفل شدن اهرم تنظیم در 5 موقعیت برای اصلاحی متناسب با نیاز و سلیقه شما اندازه اصلاح از 0.7 تا 3 میلیمتر دارای دو عدد شانه اصلاح کارکرد با برق خانگی(با سیم) سرعت موتور‏ ‏6000 دور در دقیقه محصول کشور آلمان

  740,000 تومان
  ناموجود
 • 1,650,000 تومان

    جنس تیغه ها استیل ضد زنگ موتور قدرتمند با 50 درصد کارایی بهتر قفل شدن اهرم تنظیم در 7 موقعیت برای اصلاحی متناسب با نیاز و سلیقه شما اندازه اصلاح از 0.7 تا 3 میلیمتر دارای 4 عدد شانه در  اندازه‌ های 4.5، 6، 9 و 14 میلی‌متر کارکرد با برق خانگی(با سیم) سرعت موتور‏ ‏6000 دور در دقیقه محصول کشور آلمان

  1,650,000 تومان
  ناموجود
 • 12,500,000 تومان

    جنس تیغه ها استیل ضد زنگ دارای موتور کم‌ صدا دارای چراغ های نمایش دهنده میزان شارژ باتری چراغ نشانگر روغن‌کاری تیغه‌ها دارای 6 عدد شانه در اندازه‌های 3، 6، 9، 12، 18 و 25 میلی‌متر اندازه اصلاح از 0.7 تا 3 میلیمتر کارکرد به دو صورت برق مستقیم ‏‏(‏‏با سيم‏‏)‏‏ و باتری قابل شارژ‏‏(‏‏بی سيم‏‏)‏‏ مدت زمان شارژ کامل 45 دقیقه مدت زمان استفاده 75 دقیقه محصول...

  12,500,000 تومان
  ناموجود
 • 1,890,000 تومان

    جنس تیغه ها استیل ضد زنگ دارای موتور کم‌ صدا عرض سری تیغه 32 میلی‌متر دارای چراغ نشانگر میزان شارژ باتری دارای 1 عدد شانه برای اصلاح صورت در اندازه‌های 3 تا 6 میلی‌متر اندازه اصلاح 0.4 میلیمتر کارکرد به دو صورت برق مستقیم ‏‏(‏‏با سيم‏‏)‏‏ و باتری قابل شارژ‏‏(‏‏بی سيم‏‏)‏‏ مدت زمان شارژ کامل 45 دقیقه مدت زمان استفاده 75 دقیقه محصول کشور آلمان

  1,890,000 تومان
  ناموجود
 • 9,200,000 تومان

    جنس تیغه ها استیل ضد زنگ دارای موتور کم‌صدا دارای چراغ های نمایش دهنده میزان شارژ باتری دارای 4 عدد شانه در  اندازه‌ های 3، 6، 9 و 12 میلی‌متر اندازه اصلاح از 0.7 تا 3 میلیمتر کارکرد به دو صورت برق مستقیم ‏‏(‏‏با سيم‏‏)‏‏ و باتری قابل شارژ‏‏(‏‏بی سيم‏‏)‏‏ مدت زمان شارژ کامل 60 دقیقه مدت زمان استفاده 90 دقیقه سرعت موتور 5500 دور در دقیقه محصول کشور آلمان

  9,200,000 تومان
  ناموجود
 • 390,000 تومان

    جنس تیغه ها استیل ضد زنگ موتور قدرتمند با 50 درصد کارایی بهتر قفل شدن اهرم تنظیم در 5 موقعیت برای اصلاحی متناسب با نیاز و سلیقه شما اندازه اصلاح از 0.7 تا 3 میلیمتر دارای دو عدد شانه اصلاح کارکرد با برق خانگی(با سیم) سرعت موتور‏ ‏6000 دور در دقیقه محصول کشور آلمان

  390,000 تومان
  ناموجود
 • 390,000 تومان

    جنس تیغه ها استیل ضد زنگ موتور قدرتمند با 50 درصد کارایی بهتر قفل شدن اهرم تنظیم در 5 موقعیت برای اصلاحی متناسب با نیاز و سلیقه شما اندازه اصلاح از 0.7 تا 3 میلیمتر دارای دو عدد شانه اصلاح کارکرد با برق خانگی(با سیم) سرعت موتور‏ ‏6000 دور در دقیقه محصول کشور آلمان

  390,000 تومان
  ناموجود
 • 390,000 تومان

    جنس تیغه ها استیل ضد زنگ موتور قدرتمند با 50 درصد کارایی بهتر قفل شدن اهرم تنظیم در 5 موقعیت برای اصلاحی متناسب با نیاز و سلیقه شما اندازه اصلاح از 0.7 تا 3 میلیمتر دارای دو عدد شانه اصلاح کارکرد با برق خانگی(با سیم) سرعت موتور‏ ‏6000 دور در دقیقه محصول کشور آلمان

  390,000 تومان
  ناموجود
 • 3,800,000 تومان

    جنس تیغه ها استیل ضد زنگ موتور قدرتمند با 50 درصد کارایی بهتر باز کردن و تمیز کاری آسان تیغ دستگاه تنها با فشار دادن یک شاسی قفل شدن اهرم تنظیم در 6 موقعیت برای اصلاحی متناسب با نیاز و سلیقه شما دارای  2 شانه با قابلیت اصلاح موها در 2 اندازه‌ی 4.5 و 9 میلی‌متر دارای سرعت موتور‏ ‏3000 دور در دقیقه محصول کشور آلمان

  3,800,000 تومان
  ناموجود
 • 1,400,000 تومان

    جنس تیغه ها استیل ضد زنگ موتور قدرتمند با 50 درصد کارایی بهتر قفل شدن اهرم تنظیم در 5 موقعیت برای اصلاحی متناسب با نیاز و سلیقه شما اندازه اصلاح از 0.7 تا 3 میلیمتر دارای یک عدد شانه اصلاح کارکرد با برق خانگی(با سیم) سرعت موتور‏ ‏6000 دور در دقیقه محصول کشور آلمان

  1,400,000 تومان
  ناموجود
 • 3,300,000 تومان

    جنس تیغه ها استیل ضد زنگ موتور قدرتمند با 50 درصد کارایی بهتر دارای 2 عدد تیغه اصلاح در اندازه های 0.5 و 1.5 میلی متر باز کردن و تمیز کاری آسان تیغه های دستگاه تنها با فشار دادن یک شاسی دارای 2 شانه با قابلیت اصلاح موها در 2 اندازه‌ی 4.5 و 9 میلی‌متر دارای سرعت موتور‏ ‏3000 دور در دقیقه محصول کشور آلمان

  3,300,000 تومان
  ناموجود