ادکلنLexus Blue Sport 100ml EDP

رایحه: گرم و تلخ
رایحه نخستین‏:‏  پونه کوهی، نارنج و فلفل
رایحه میانی‏:‏  اوپوپوناکس، عنبر و گل لادن
رایحه پایه‏:‏ چرم، چوب عود، چوب صندل و گیاه پاتچولی

شماره مجوز:17662017551736450585

275,000 تومان

1 قلم