فرکننده چرخشی پرومکس Promax 8530ez

دارای المنت سرامیکی
 صفحه دیجیتال
لوله فلزی با قطر 25‎‎-13 میلی متر
قابلیت  تنظیم حرارت از100 الی 220
دکمه چرخش به راست و چپ
دارای پایه جهت جلوگیری از تماس لوله با سطح

  • 24 ماهه نگان سرویس

995,000 تومان

2 قلم